Хумористично сатиричен ТВ филм

Сценаристичка експликација

Кратка содржина:

Во нова зграда, чиј чувар е влавот Панде, се вселуват македонците Трпе и Победа, албанците Беким и Флора, турците Мустафа и Наџија, србинот Жика, бошњакот Сафет и ромката Рефиџе. За вселувањето тие прават заедничка веселба и частење. Но, нивната зграда е само во бетонска изведба и сите станари се изненадени бидејќи имаат решенија за вселување. Преку Министерството за урбанизам сознаваат дека становите им се вселиви. Чуварот Панде ги известува оти инвеститорот и изведувачот исчезнале. Бидејќи немаат каде, сите се населуваат во зградата и тогаш почнуваат нивните заедички проблеми бидејќи се одвоени со ѕидови од најлон. Победа и Флора се бремени и мораат да одржуваат вежби за породилно дишење. На Рефиџе и доаѓа важен гостин и таа од сите позајмува кафе, шеќер, вода, џезве, филџани, плин и запалка за да го почести важниот гостин. Но, плинот експлодира и гостинот го исфрла низ прозорецот. Станарите се организират да го откопаат од песокот но тој доаѓа кај нив. Тој е американецот Џон кој е преставник на трансамериканско-балкански конзорциум и  финансиски им помага во изградба на зградата под услов тие да не ги продаваат становите. Во новата зграда настануваат проблеми меѓу станарите кои сакат проширување. Зградата е без малтер и фасада, водата тече и избива струен курцшлус. Рефиџе има нов гостин  за кој повторно позајмува кафе, шеќер, вода, џезве, шолји и плин од соседите но плинот повторно пука и новиот гостин, покриен со чаршав, ги престрашува станарите. Европеецот Карло, преставник на европскиот конзорциум за поправка на балканските фасади, им нуди средства за средување на фасадата на зградата под услов да не ја напуштаат. Во комплетно средена зграда Победа и Флора се породуваат  а на Рефиџе и се враќа сопругот Рамче од Индија.

Посебна забелешка:

Во овој ТВ филм се застапени сите национални заедници во Р. Македонија – мажи и жена македонци – Трпе и Победа, маж и жена албанци – Беким и Флора, маж и жена турци – Мустафа и Наџија, србин Жика, бошњак Сафет, ромката Рефиџе и влавот Панде. Споредни улоги има американецот Џон, европеецот Карло и изгубениот маж на Рефиџе – Рамче.

Главна сценаристичка идеа:

Главната идеа на авторот сака да покаже дека во услови на живеење поставени во недовршена конструкција можат да живеат повеќе мултиетнички семејства помогнати од меѓународната заедница како морално-материјална поткрепа на нивната заедничка егзистенција и просперитет.

Споредна сценаристичка идеа:

Да ги отслика етничките заедници преку нивните локализми и навики во хумористично-сатиричен стил покажувајќи дека и нивната различност е еден од главните услови за нивното заедничко живеење.

Драматуршка поставеност:

Хумористично-сатиричниот стил и наглите пресврти во драматургијата ги потенцираат различностите на карактерите на личностите кои произлегуваат од нивната етничка одреденост, ја покажат апсурноста на нивната политичка оптовареност и потребата од меѓународна условеност.

Посебна забелешка:

Артистите во одредени делови од драмата зборуваат на својот мајчин јазик ( мекедонски, албански, турски, српски, бошњачки, ромски и влашки) и според овој предуслов при кастингот на артистите треба да се внимава улогите да бидат поделени на артисти од соодветните националности.

Авторот на текстот:

Владимир Плавевски