Изложби

Скопје – навечер

На ноќната фотографија и е посветено многу малку внимание на овие простори. Мојата љубов кон овој вид на фотографија ми беше предизвик да создадам колекција која ќе ја освежи културната публика. Тежината на самата тема ми даде дополнителен мотив да го искористам сето мое знаење и искуство, овекувечувајки ги овие несекојдневни и посебни моменти. По речиси две години подготовки со гордост ја споделувам колекцијата Скопје навечер со сите љубители на уметничката фотографија.

Покритие од печатени медиуми:
http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=B6835EFAC7F7B14E8FEB1E9FAC5D79F1

94,702 comments

Leave a Reply to Austinreify Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top